TechDocs/Mainpage/Translations/Wordlists/NL

This page has been moved to FSFE docs.

Woordenlijst voor vertalingen

Speciale begrippen en hun vertalingen

Engels

Nederlands

opmerking

associate organisation

geassocieerde organisatie

Zie de pagina met geassocieerde organisaties voor details.

compulsory licensing

dwanglicentie

Compulsory Routers

routerdwang

contributor

donateur

(sponsorniveau)

coordinator

coördinator

(de coördinator van een project of een landteam van de FSFE)

copyright

auteursrecht

deputy coordinator

vice-coördinator

(de tweede coördinator van een project of een landteam van de FSFE)

Digital Restrictions Management (DRM)

Beheer van Digitale Beperkingen (DRM)

Directorate-General (DG)

Directoraat-generaal (DG)

(de ambtelijke dienst in de Europese Unie)

editor (your editor)

redacteur (uw redacteur)

Wanneer de redacteur/auteur van de nieuwsbrief naar zichzelf verwijst

Edu-Team // Education Team

Edu-team // Educatie-team

Vrije Software in het onderwijs

Executive Director

directeur

Zie de constitutie voor details.

European Commission

Europese Commissie

European Council

Europese Raad

European Court

Europees Hof

European Patent Office

Europees Octrooibureau

executive commitee

uitvoerend comité

Zie voor details de sjabloonconstitutie voor afdelingen.

extended executive commitee

uitgebreid uitvoerend comité

Zie voor details de sjabloonconstitutie voor afdelingen.

fee

vergoeding

Vaak gebruikt in verband met standaarden of patenten. Het woord kan in sommige landen afhankelijk van de context anders worden vertaald (bijvoorbeeld Frans).

Free Software

Vrije Software

Free Software community

Vrije Software-gemeenschap

FSFE / FSF Europe / Free Software Foundation Europe

FSFE / FSF Europa / Vrije Software Stichting Europa

"FSF Europe" word niet langer gebruikt. Afhankelijk van de context gebruiken we "FSFE" of "Vrije Software Software Foundation Europe"

General Assembly (GA)

Algemene Vergadering (AV)

Het hoogste orgaan in de FSFE.

GNU Project

GNU-project

"intellectual property"

"intellectueel eigendom"

altijd binnen aanhalingstekens plaatsen!

Legal Affairs Committee / committee on legal affairs

Juridisch Comité

local groups

lokale groepen

mailing list

e-maillijst

minor interpellation

kleine interpellatie

network termination point

netwerkaansluitpunt

non-profit

zonder winstoogmerk

PDF reader

PDF-lezer

Software om pdf-bestanden te bekijken

President of the FSFE

voorzitter van de FSFE

Promotion material

promotiemateriaal

Public procurement

publieke inkoop

regulation

regelgeving

sister organisation

zusterorganisatie

smart card

smartcard

(de Fellowship kaart) Vermijd alstublieft het begrip "crypto card" vanwege problemen met handelsmerk!

software patent

softwarepatent

Supporter

supporter

trademark

handelsmerk

UN World Summit on Information Society

VN Wereldtop over de informatiemaatschappij

volunteer

vrijwilliger

(mensen die in hun vrije tijd werken voor FSFE)

Vaste tekstbouwstenen

Voor de Free Software Foundation Europe

Voetnoot in persberichten
TechDocs/Mainpage/Translations/Wordlists/NL (last edited 2024-01-11 12:25:14 by irakli)