Activities/Freedomvote/Implementation/Netherlands

Freedomvote NL 2017

This is the page where we keep track of the effort to run Freedomvote in the Netherlands.

Taken

Bezig

Te doen

Gedaan

Informatie

Besprekingen

13 nov T-Dose

21 nov Jitsi

Bespreking Nico & Maurice

Bespreking Nico, André en Kevin

Uiteindelijke communicatie via Appear.in omdat Jit.si problemen gaf vomet de mensen vaor André.

28 nov XMPP

5 dec XMPP

3,4,5 feb FOSDEM

9 feb Telegram

Discussiepunten

Structuur software Freedomvote

Nico:

Kieskringen

Het huidige databasemodel in Freedomvote leent zich alleen voor politici die maar in één kieskring te verkiezen zijn. Na analyse van de kieslijsten uit 2012 (zie hieronder) blijkt dat er inderdaad verschillen zitten tussen de lijsten van de verschillende kieskringen, maar dat veel politici in meerdere kieskringen verkiesbaar zijn. Om dit goed te ondersteunen, moet het huidige model van Freedomvote worden aangepast. Ofwel moet een politicus expliciet in meerdere kieskringen verkiesbaar kunnen zijn, ofwel moet de kieskring optie worden uitgezet. Bijbehorende issue. (Een methode om de gebruiksvriendelijkheid te vergroten, kan zijn om het mogelijk maken om een gemeente in te geven, waaruit de juiste kieskring volgt.)

Daarnaast zijn er verschillende mogelijkheden om de naamgeving in te regelen. De kiescommissie hanteert zelf de voornaamste plaatsen uit de kieskring (Arnhem, Amsterdam, Bonaire), maar ook hebben de kieskringen een nummer. Het kan nodig moeten zijn om een getal van de kieskring expliciet op te moeten slaan. Bijbehorende issue. --> Nummers lijken niet zo nodig.

Kieslijst import

De documenten van de Tweede kamerverkiezingen zijn in het formaat EML. De kiesraad heeft online de specificatie van de Nederlandse versie van deze Europese standaard staan. Tevens zijn er XSD schema's beschikbaar van deze lijsten, waarin de structuur en mogelijke waarden zijn vastgelegd. De kandidatenlijsten (bestanden per kieskring) bevatten zelf ook de naam van de kieskring waar ze over gaan. Het is dus goed mogelijk om een import te maken voor kandidaten in EML-formaat waar de kandidatenlijsten worden aangeboden. Hiervoor moet de XML worden geimporteerd naar de structuur van de database. Dit zou kunnen worden toegevoegd aan het manage.py script, wat in Freedomvote wordt gebruikt om beheer te doen vanaf de commandline. Bijbehorende issue. --> Kan worden voorbereid, al is dit maar beperkt nodig.

Uiteindelijke vragen

{i} De vragen zijn verplaatst naar een aparte wiki: Activities/Freedomvote/Implementation/Netherlands/questions

Vertaalde vragen

Dit zijn de vragen uit de Zwitserse Freedomvote, vertaald naar het Nederlands:

Wat is uw mening over...

Open bron / Vrije Software

Moeten overheidsfunctionarissen (openbaar bestuur, onderwijs, etc.) meer op open bron/Vrije Software inzetten?

Open bron / Vrije Software

Steunt u het als overheidsfunctionarissen eigen software-ontwikkelingen vrijgeven als open bron/Vrije Software?

Netneutraliteit

Moet het internet serviceproviders (met name telecomaanbieders) verboden worden om bepaalde internetdiensten met een speciaal aanbod voor te trekken (bijv. Spotify bij Salt of Whatsapp bij Sunrise MTV Mobile), om zo de netneutraliteit te beschermen?

Versleuteling / surveillance

Steunt u de algehele surveillance en opslag op voorraad van alle communicatiedata in Nederland?

Open overheidsdata

Steunt u de kostenloze openbare publicatie van niet tot personen te herleiden en veiligheidsrelevante data (Open Overheidsdata)?

Open dataformaten

Moeten overheidsfunctionarissen uitsluitend open standaarden (dataformaten, interfaces etc.) voor de communicatie en archivering gebruiken?

Open educatie

Moeten alle publiekelijk gefinancierde digitale leermiddelen kostenloos onder een vrije licentie toegankelijk zijn? (open educatie))

Open educatie

Moeten openbare onderwijsinstellingen het onderwijs vooral met open bron/Vrije Software vormgeven?

E-Voting

Steunt u elektronisch stemmen (E-Voting) onder de voorwaarde dat de ingezette software open bron/Vrije Software is en dat de stemprocedure transparant begrijpelijk kan worden gemaakt?

Open bron / Vrije Software

Moeten eigenaren van apparaten de mogelijkheid hebben om de software op hun apparaten te veranderen of door vakmensen te laten veranderen?


Politieke partijen

Dit zijn de politieke partijen die voornemens zijn om mee te doen aan de verkiezingen:

VVD

e-mail: vvdvoorlichting@tweedekamer.nl

PvdA

e-mail: niet te e-mailen, contactformulier op https://www.pvda.nl/contact/

PVV

e-mail: pvv.publiek@tweedekamer.nl

SP

e-mail: kamer@sp.nl

CDA

e-mail: cda.publieksvoorlichting@tweedekamer.nl

D'66

e-mail: d66@tweedekamer.nl

ChristenUnie

e-mail: christenunie@tweedekamer.nl

GroenLinks

e-mail: groenlinks@tweedekamer.nl

SGP

e-mail: voorlichting@sgp.nl

Partij voor de Dieren

e-mail: niet te e-mailen, contactformulier op https://www.partijvoordedieren.nl/contact

50PLUS

e-mail: info@50pluspartij.nl

Piratenpartij

e-mail: info@piratenpartij.nl

Libertarische Partij

e-mail: r.valentine@stemlp.nl

DENK

e-mail: info@bewegingdenk.nl

Forum voor Democratie

e-mail: https://forumvoordemocratie.nl/contact

OndernemersPartij

e-mail: niet te e-mailen, contactformulier op http://www.ondernemerspartij.nl/contact-2/

VoorNederland

e-mail: info@vnl.nu

Vrijzinnige Partij

e-mail: contact@vrijzinnigepartij.nl

Foto's

Overzicht van huidige kamerleden en foto-overzicht.

Documentatie

Analyse kieslijsten 2012

Nico heeft een analyse gedaan op basis van de kandidatenlijsten voor de Tweede kamerverkiezingen van 2012. De analyse is gebeurd door lijsten te formatteren met tidy, diffs te doen tussen alle lijsten, die te greppen op <ns3:LastName, en daar de linecount op te doen. De kieslijsten van alle kieskringen verschillen van elkaar, in meer of mindere mate. Minimaal scheelt het 22 namen (Groningen vs Assen) Maximaal scheelt het 250 namen (Bonaire vs Amsterdam)

Beschikbaarheid kielijsten

Na informatievraag Nico bij Kiesraad:

De dag van kandidaatstelling is 30 januari 2017. Op 31 januari zullen de lijsten ter inzage liggen op het centraal stembureau (Herengracht 21, 2511 EG Den Haag). Deze lijsten zijn nog niet beoordeeld op geldigheid.

Op 3 februari 2017 worden de kandidatenlijsten door de Kiesraad vastgesteld. De officiële lijsten worden gepubliceerd in de Staatscourant nadat onherroepelijk is beslist over de geldigheid van de lijsten. De datum van publicatie is daarmee afhankelijk van de vraag of er beroep wordt ingediend tegen een beslissing van de Kiesraad. Indien er geen beroep wordt ingediend dan zal de publicatie zo spoedig mogelijk maar in ieder geval na 7 februari plaatsvinden. In het uiterste geval zal dit zo spoedig mogelijk na 13 februari zijn. Dit is afhankelijk van wanneer er beroep wordt ingediend en de tijd die de Raad van State nodig heeft voor de afhandeling van het beroep. De lijsten zullen digitaal via https://www.officielebekendmakingen.nl/staatscourant te vinden zijn. Na de vaststelling van de uitslag van de verkiezingen komen de bestanden ook in EML formaat op data.overheid.nl. Indien u eerder een EML-bestand wilt ontvangen dan kunt u na 13 februari contact met ons opnemen.

Mailadressen van politici

Indicatieve lijst van mailadressen rondom de verkiezingen uit 2012 is te vinden op: http://www.sdnl.nl/mail-parlement-2012.htm

Stellingen Kieskompas 2012

Ter inspiratie voor de formulering van stellingen.


Category/Netherlands

Activities/Freedomvote/Implementation/Netherlands (last edited 2017-03-31 13:36:28 by doczkal)