LocalGroups/BNL/Dossiers/Covid-19/kamervragen

Covid-19 apps kamervragen

Op 19 april heeft FSFE NL suggesties van kamervragen aangedragen aan Kees Verhoeven voor het aanstaande debat over de Corona apps.

Controleerbaarheid

Bent u van plan de broncode van de app online te publiceren in een gangbaar digitaal formaat zodat deze gemakkelijk in te zien is?

Bent u van plan de broncode te publiceren van de componenten van deze IT-oplossing die geen mobiele app zijn, zoals de interactie met een database en de algoritmes voor analyse?

Bent u het ermee eens dat het openbaren van broncode zonder vrije software (open source) licentie, aan burgers geen recht geeft om de broncode te downloaden, te bewerken of uit te voeren? Bent u het ermee eens dat het dan praktisch onmogelijk is om een aantoonbaar verband te leggen tussen de broncode en de gepubliceerde app?

Bent u bekend met de website zijndecovidappsalopensource.nl? Deelt u de conclusie van deze website dat de meeste apps nog niet onder een een vrije software (open source) licentie beschikbaar zijn?

Samenwerking

Bent u bekend met de publicatie van de Free Software Foundation Europe over het belang van een vrije software (open source) licentie bij de ontwikkeling van apps voor Covid-19? Deelt u de mening dat alle code die niet onder een vrije software (open source) licentie wordt gedeeld, internationaal zal leiden tot meerdere geïsoleerde oplossingen en verspilling van energie en tijd die in crisistijd op andere manieren dient te worden ingezet?

Herkent u dat de geselecteerde appvoorstellen voortbouwen op de broncode uit internationale samenwerkingen of implementaties uit andere landen? Kunt u aangeven welk percentage code van deze apps door de appbouwers zelf geschreven is en welk deel onder een vrije software (open source) licentie wordt hergebruikt? Bent u het ermee eens dat internationale samenwerking cruciaal is in deze pandemie? Bent u er zich van bewust dat hergebruik onmogelijk wordt gemaakt door de openbare broncode niet te voorzien van een vrije software (open source) licentie? Bent u van plan om hergebruik mogelijk te maken voor internationale samenwerking door de complete IT-oplossingen onder een vrije software (open source) licentie beschikbaar te stellen?

Bent u het ermee eens dat een vrije software (open source) licentie op de broncode het mogelijk maakt dat onafhankelijke software ontwikkelaars de app beschikbaar maken voor andere apparaten en systemen dan waarvoor de overheid de app niet officieel uitbrengt? Bent u het ermee eens dat samenwerking in de ontwikkeling kan zorgen voor een groter bereik van de app, die juist zo noodzakelijk is voor het succes ervan? Als een burgerinitiatief komt met een eigen mobiele app die technisch op dezelfde manier functioneert als de officiële app, wordt het dan mogelijk gemaakt dat die app als alternatief meedoet in het systeem voor tracing?

Overig

Bent u ermee bekend dat het Nederlandse bedrijf Fairphone een Android-variant biedt zonder Google-diensten? Wat gaat u doen om Android gebruikers in staat te stellen om de app te gebruiken zonder Google-diensten?


Achtergrondinformatie


Category/Netherlands


Category/Netherlands

LocalGroups/BNL/Dossiers/Covid-19/kamervragen (last edited 2020-04-20 07:49:48 by jvs)