LocalGroups/Aarhus/Referat23Maj2013

Referat af FSFE Community Meeting, 23. Maj 2013

Referent

Tilstede

Om FSFE

Da det var første gang Daniel var med til et fsfe-møde, lagde Carsten ud med at fortælle om FSFE, organisationen, mission mv.

Daniel præsenterede sig selv: Han kommer fra Rumænien og har uddannet sig til webudvikler her i Aarhus. Han har arbejdet først som frivillig og siden som fastansat hos Center for Digital Pædagogik (CfDP).

Historien om et fri software / open source projekt: Opeka

Herefter gennemgik Benjamin historien om udviklingen af Opeka, der er en open source chat-applikation, udarbejdet specielt til rådgivning.

Hovedpointen med oplægget var at dele de erfaringer, CfDP har gjort sig med dette projekt, der er det første større open source udviklingsprojekt, de har gennemført. Slides kan findes her.

Hvordan spreder vi budskabet?

Som det sidste punkt diskuterede vi, hvordan vi fremover kan sprede budskabet om dette forum (FSFE-fellowship meetings). Vi blev enige om at konceptet med at dele konkrete erfaringer med udviklingsprojektet fungerer, så det vil vi fortsætte med. Herudover fortsætter vi med at annoncere relevante steder. Benjamin lovede at fortsætte med at skitsere et site, der kan fungere som en slags “showcase”-site for spændende open Source / fri software-projekter.

Vi talte om open source vs. fri software opdelingen, og blev enige om, at vi godt kunne gøre mere for at bygge bro mellem disse koncepter, uden at give afkald på de essentielle værdier omkring frihed og transparens der ligger i Fri Software-begrebet.

LocalGroups/Aarhus/Referat23Maj2013 (last edited 2016-04-09 13:35:52 by jzarl)