Events/2014-06-10 Sestanek Fellowship Slovenia

Sestanek Fellowship Slovenia

start
2014-06-10
End
2014-06-10
title
Sestanek Fellowship Slovenia
Location
Kiberpipa, Gosposvetska 2, SI-1000 Ljubljana
Topics
notranja organizacija, program, delavnice, volitve
Description
Po dolgem času spet redni sestanek.

Prisotni

Jure Repinc, Kernc, Andrej Vernekar, Simon Delakorda, Matija Šuklje

Spoznavanje novih obrazov

Večina se je že poznala in se veseli novih obrazov na naslednjem sestanku.

Ask Your Candidates za državne in lokalne volitve

AYC so prejele vse politične stranke in liste, ki so kandidirale na Evropskih volitvah. Odzive so posredovali Piratska stranka, SD, Zares in Sanjska služba. Dosežen cilj informiranja o net nevtrality, digitalni zasebnosti itd. Vzpostavljen stik za vplivanje na predčasnih volitvah. Matija predlaga, da se končna prevod (prilagodi nacionalni ravni) in pošlje strankam.

Ponovitev za lokalne volitve (prilagoditev vsebine). Potem se pripravi sporočilo za javnost (medije), katere stranke so podprle pobudo (državnozborske volitve).

Katere delavnice in hackatone bi lahko LUGOS/Kiberpipa in FSFE/Fellowship lahko priredili za izobraževanje npr. učiteljev v šolah

Kontekst: problem uvajanja prostega programja je problematično za šole, ker nimajo podpore, dodatno obremenjuje učitelje (upor učiteljev) in ne niža stroškov. Zato bo prostoprogramje promovirali v osnovni in srednjih šolah na dva načina:

Oblikuje se seznam vsebin (osnove, FS kar je težkom dobiti npr. GIMP/KRITA, KDE-EDU/GCOMPRIS, DTP: SCRIBUS) in predavateljev + določi koordinatorja aktivnosti.

Zaradi obsežnosti točke, se bo sklical poseben sestanek na to temo (definirati ideje za sestanek) in povabi potencialne zainteresirane.

Relevantni linki:

Postavitev akcijskega načrta za FS v državni upravi in lansiranje

Andrej Kositer pripravlja dokument, kjer bi FSFE in LUGOS/Kiberpipa lahko pomagala.

Vprašanje: ali bo to komu šlo v roke ali takoj v koš?

Ideja:

FSFE ali Fellowship? (oz. ali rabimo ločeno ne-javno mailing listo, kdor hoče sodelovati naj se prijavi)

Matija razloži, da je poglavitna razlika med FSFE in Fellowship skupino v tem, da ima Fellowship skupina bolj proste roke, kot sama FSFE, saj ni omejena s statutom ipd. Ideja delitve je v tem, da ima FSFE kot organizacija dodelana stališča in je s tem konsistenten partner pri pogajanjih ter nasploh; Fellowship skupine kot skupine podpornikov, pa se zato lahko lotijo tudi projektov, ki jih FSFE npr. kot taka ne bi. Analogija bi morebiti bila Debian Stable vs. Debian Sid.

Formalno gledano, pomeni biti Fellow, da FSFE finančno podpiraš z mesečno ali letno donacijo in v zahvalo dobiš OpenPGP kartico (baje jih je drugače težko dobiti) kot svojo Fellowship izkaznico ter dostop do FSFE infrastrukture (Jabber, e-mail, blog, planet, wiki, SVN, itd.).V praksi je vsakdo, ki kakorkoli podpira FSFE, tudi le moralno, povsem dobrodošel da se vključi v Fellowship skupino. Seveda pa je finančna podpora *zelo* dobrodošla.

več na:

Kar se Slovenske situacije tiče, nimamo FSFE Slovenija, predvsem da bi se izognili še enemu društvu in administraciji, ki to za seboj potegne. Še posebej, ker je isto funkcijo nekoč opravljal LUGOS (kasneje skupaj s Kiberpipo). Zaradi tega v praksi Fellowship Slovenija po svoji vsebini bolj spominja na to kar bi lahko bil FSFE Slovenija.

Matija ima vsa pooblastila, da lahko agira kot FSFE in tudi požegna projekte v Sloveniji, da jih FSFE podpira ali celo organizira. Tako se lahko sproti odločamo za vsak projekt posebej, ali ga želimo promovirati tudi kot FSFE, kar zna biti praktično še posebno pri komunikaciji z državo. Seveda bi bilo smotrno sodelovati pri tem z ostalimi revelantnimi skupinami – LUGOS/Kiberpipa, raznimi uporabniškimi skupinami (npr. Ubuntu in Drupal Slovenija) ipd.

Ideja je padla, da bi ustanovili mrežo/krovno organizacijo in najeli nekoga, da pazi, da se stvari dogajajo – npr. projekti vodja. Naj bi bili tudi Evropski razpisi za financiranje takih mrež. Namen take mreže bi bil, pa prevzame administrativna dela vseh sorodnih društev in organizacij, ki bi se vključila vanjo. Plus: zunanji bi bil tu nepristranski do ene ali druge organizacije v mreži in bi delal za nek konkreten cilj, ki ga mora doseč.

Pregled obstoječih e-poštnih list LUGOS/Kiberpipa, FSFE, … in brisanje nepotrebnih

Problem: mnogo dopisnih seznamov obstaja v slovenski širši FS sceni, ki podvajajo funkcionalnost – nekatere od teh (predvsem na LUGOS) imajo ogromno članov vendar nič prometa, druge pa ravno nasprotno na isto temo. Poleg tega gosti FSFE mnogo državnih in predvsem pan-Evropskih takih dopisnih seznamov in moštev na svojih strežnikih (npr. FSFE Edu team(s), Free Your Android idp.). Predlog: zbere se vse dopisne sezname, forume idp. širše FS scene v Sloveniji na nek seznam in nato družno odloči katere bi bilo smotrno združiti, katere ukiniti in katere ustanoviti (in kje).

Matija je v ta namen odprl Etherpad in vabi *vse* da dodajo nanj relevantne dopisne sezname:


Category/FellowshipEvents

Events/2014-06-10 Sestanek Fellowship Slovenia (last edited 2014-06-30 17:22:31 by anonymous)