LocalGroups/Barcelona

Inactive Group

This page is about a currently inactive FSFE group. This means that there were no meetings within the last 6 months, and there are no currently planned future acivities. If you want to restart this group, please contact <fellowship AT fsfeurope DOT org>.

Grup local de la FSFE a Barcelona

Benvinguts al grup local de la Free Software Foundation Europe a Barcelona! Tota discussió que tingui a veure amb el Programari Lliure hi serà benvinguda.

Aquest grup és obert a tothom, no només a membres de la FSFE. Tampoc és limitat a residents de Barcelona, però molt probablement totes les trobades es faran dins l'àrea metropolitana de la ciutat.


Category/Spain Category/Inactive

LocalGroups/Barcelona (last edited 2016-04-23 17:45:27 by jzarl)