Advocacy/faq_tr

Turkish translation by Can Kavaklıoğlu and Beyza Çiftçi

Özgür Yazılım hakkında bir sunumu nasıl yapabilirim?

Dinleyicileriniz tanıyın! Özgür Yazılım ile ilgili konuşuyorsanız, konuştuğunuz topluluğun özel bir açıdan ilgisini çekecek bir şekilde konuşun. Eğer sunuş tarzınızı dinleyenlere uyacak bir şekilde seçerseniz, olumlu sonuçlar alacaksınızdır. Sinema öğrencilerine konuşma yapıyorsanız, mühendislik metodolojisi detaylarına girmeyin. Bilgisayar bilimi öğrencilerine konuşma yapıyorsanız, istatiksel Toplam Operasyon Tutarı (Total Cost of Operation; TCO) analizlerine girmeyin. Sunumunuzu eğlenceli bir hale getirin. Bir öğretmen gibi gözükmek yerine bir öğrenci duruşu seçin, masanın arkasında durmayın, sahnede hareket edin, dinleyicilere sorular yönelterek ilgilerini çekmeye çalışın.

Özgür Yazılım'ın hangi önemli özelliklerini vurgulamalıyım?

Özgür Yazılım'ın faydalarını anlatmak için bahsedebileceğiniz bir çok alan vardır. Dört özgürlük (özgür kullanım, özgür değiştirme, özgür paylaşım, özgür iyileştirme) önemlidir, ancak konuşabileceğiniz tek konu da değillerdir. Eğer siyaset öğrencilerine konuşma yapıyorsanız, Özgür Yazılım'ın gelişen ülkelere kazandırdıklarına vurgu yapabilirsiniz. Bilgisayar bilimi öğrencilerine konuşma yapıyorsanız Özgür Yazılım lisanslarının kazandırdıklarından ve toplum tarafından sürdürülen ya da grupların kendi kendilerine geliştirdikleri geliştirme modellerine kazandırdıkları esneklikten bahsedebilirsiniz. Özgür (“Free”) kelimesinin fiyatı değil, özgürlüğü kastettiğini vurgulamak önemlidir.

Özgür Yazılım'ın yasallığı ile ilgili olan sorular?

Özgür Yazılım'ın hiçbir davaya konu olmadığını belirtebilirsiniz. SCO davası ise SCO'nun hiçbir delili olmadığı için düşmektedir. Özgür Yazılım yasa dışı değildir. GNU GPL (GNU Genel Kamu Lisansı) Almanya'da iki kere, ABD'de ise bir kere olmak üzere üç kez dava konusu olmuştur. Davaların hepsinde lisans geçerli sayılmıştır. Bu konuda daha detaylı bilgi aşağıdaki adreslerde bulunabilir: http://www.fsf.org/news/wallacevsfsf, http://www.netfilter.org/news/20040415sitecomgpl.html ve http://www.ifross.de/ifross_html/home1_2006.html#ARTIKEL15.

Özgür Yazılım'ın kalite kontrolü hakkındaki sorular?

Yazılımın kalitesi birden fazla etmene bağlıdır. Düzgün yönetilen projeler oldukça yüksek kaliteye sahiptirler. Bu durum hem özgür hem de özgür olmayan yazılımlar için geçerlidir. Problemlerden birisi, özgür olmayan yazılımların meslektaşlar tarafından gözden geçirilmesi imkanının ortadan kaldırmasıdır. Özgür olmayan yazılımlar, içinde ne geçtiği bilinmeyen siyah kutulardır. Siyah kutuyu oluşturan şirkete güvenmek zorundasınızdır. Güveninizi doğrulamak imkansızdır. Özgür Yazılım her zaman en yüksek kalitede değildir, ancak herkese inceleme ve istenirse geliştirme hakkı verdır.

Özgür Yazılım aracılığı ile sabotaj ihtimali hakkında?

Özgür Yazılım'ın açık geliştirmeyi desteklediğini hatırlatabilirsiniz. Herhangi bir kişi kötü niyetli parçalar katmaya çalışabilir, ancak açık inceleme sürecinin bir getirisi de olası kötü niyetli parçaların ve yarattıkları sonuçların farkedilmesi ve kaldırılmasıdır. Kapalı bir sisteme kötü niyetli kişiler tarafından müdahale riski çok daha fazladır. Özgür Yazılım topluluğunun kontrollerinin başarı örnekleri arasında, Firebird'ün kodlarının ilk defa açıldığında keşfedilen arka kapılar ve Linux çekirdeğine eklenmeye çalışan bir arka kapının saatler içerisinde farkedilmesi vardır.

Özgür Yazılım ve Açık Kaynak arasındaki farklar ile ilgili sorular?

“Açık Kaynak” ifadesi, The Open Source Initiative (Açık Kaynak İnsiyatifi) tarafından önerilen bir pazarlama ifadesidir. Bu terminoloji seçimi Özgür Yazılım'ın can alıcı noktasını (özgürlük) güçsüzleştirdi ve terminolojisi sebebiyle karışıklık çıkardı. Mesele amacı karşılayacak en etkili terminolojiyi seçmektir. Kolayca yanlış anlaşılabilecek bir terminolojinin seçilmemesi önemlidir. Açık Kaynak ifadesi ile ilgili sorun, sadece kaynak koda erişimi belirtmesidir; halbuki kaynak koda erişim Özgür Yazılım'ı tanımlayan dört özgürlükten sadece ikisinin önkoşuludur. Özgür Yazılım ifadesi bu genel yanlış anlaşılmayı önleyecektir. Eğer ifade dilinin açıklığı söz konusu ise Özgür Yazılım ifadesini kullanmak daha doğrudur. Unutmayın, özgürlükteki gibi özgürden bahsediyoruz; insanların yazılımları kullanma, değiştirme, paylaşma ve geliştirme özgürlüklerini korumaya çalışıyoruz.

Microsoft gibi şirketlerden nasıl bahsetmeliyim?

Hiçbir zaman, dinleyiciler arasında Microsoft insanlarının bulunabileceğini ve gerçekten saptığınız anda söylediklerinizi düzeltmek için orada olabileceklerini unutmayın! Özgür olmayan yazılım şirketleri hakkında genel (isim belirtmeden) konuşarak, güncellemeleri zorunlu kılarak ya da bilinmeyen biçimler (formatlar) kullanarak verilerini ulaşılmaz kılmak suretiyle müşterilerine karşı sergiledikleri tutum nedeniyle kötü örnekler olduklarını ifade edebilirsiniz. Microsoft hatalı yaklaşımların doğal bir ürünüdür. Özgürlüğün en kötü kısıtlayıcısıdır, ancak bunun tek sebebi en başarılı olmalarıdır. Diğerleri de Microsoft ile aynı yolları izleyerek özgürlüğe çok katı sınırlamalar getirmeye çalışmaktadırlar. Genel yaklaşımı düzeltmemiz gereklidir.

Eğer dinleyiciler Özgür Yazılım'ın ağaç kucaklayan hipiler için olduğunu söylerse ne demeliyim?

Yazılımın dört özgürlüklerini, kullanıcıların belli bir takım haklarını korumak için kullanıyoruz. Yazılım geliştirilmesi hala oldukça yeni bir aktivitedir, ilgili tarihi ve felsefi düşünceleri nispeten yüzeyseldir. Yazılım kullanan insanların fazla hakları yoktur ve kullanılmaktalar. Özgür Yazılım'ın temel amacı insanlara doğru davranılması konusunda ilkeler belirlemektir. Eğer iş çevrelerine konuşuyorsanız, bunu bir tedarik talimatnamesi olarak anlatabilirsiniz. Tedarik talimatnameleri genelde alım ve kullanım konusunda en az gerekleri belirtir: “Yazılım sağlayıcıları, şirket tarafından, yazılımın ne yaptığının görülmesini engellemeyecektir.” “Yazılım sağlayıcıları, şirket tarafından yapılacak iyileştirme, özelleştirme, hata düzeltme işlemlerini yada bunların üçüncü kişilere yaptırmasını engellemeyecektir.” “Yazılım sağlayıcıları, yazılımın kullanıcıları tarafından oluşturulacak yada yaptırılacak iyileştirmelerin yayınlanmasına engel olmayacaklar.”

Daha fazla bilgi edinmek isteyen kişileri nereye yönlendirmeliyim?

Özgür Yazılım Derneği Avrupa'nın Internet sitesine (www.fsfeurope.org), Özgür Yazılım Derneği'nin Internet sitesinde (www.fsf.org) yada FSF (Free Software Foundation) Latin Amerika, FSF Hindistan yada Groklaw'a yönlendirebilirsiniz. Ciaran O'Riordan t arafından yapılmış sunumlardan ( http://ciaran.compsoc.com/#roadshow ) daha fazla bilgi edinmeye çalışabilirsiniz.


Category/Advocacy Category/FAQ

Advocacy/faq_tr (last edited 2009-08-09 15:43:52 by anonymous)